Turism och friluftsplanering
Guidningar
Utbildningar
Naturskydd
Föreläsningar
Inventeringar
Foto/bildbank
Info-tavlor, trycksaker
Illustrationer, layout och texter
Fruktträd, skötsel och beskärning

Natur- och promenadstigar, rid-, cykel- och vandringsleder

Aktivitetsslingor för olika ändamål brukar anläggas kring bostadsområden, skolor, friluftsområden, campingplatser, naturskyddade områden för att nämna några exempel. Syftet är många gånger att kanalisera aktiviteter för att minska slitaget över ett större område. Det kan också vara av yttersta vikt att skilja på aktiviteter för att eliminera konfrontationer mellan olika intresseområden, t ex ridning - skidåkning. En slingas dragning och tillrättaläggande, beror på typ och grad av nyttjande samt ambitionsnivå. Hänsyn tas till topografiska förhållanden, markens beskaffenhet, växtlighet, markägarfrågor osv. Eventuella spänger och broar är en viktig fråga. Planera först, handla sedan! Det kan löna sig att anlita oss. Se även under Friluftsskyltning!

Tag kontakt!


Tillbaka

Kontakt | E-post
Naturinformation | Djuphamnsvägen 7 | 871 45 Härnösand