Turism och friluftsplanering
Guidningar
Utbildningar
Naturskydd
Föreläsningar
Inventeringar
Foto/bildbank
Info-tavlor, trycksaker
Illustrationer, layout och texter
Fruktträd, skötsel och beskärning

Inventeringar/naturvärdesanalyser

Analyser om naturvärden med svamp och kärlväxter som indikatorer. Kan vara aktuellt t ex
i samband konsekvensbeskrivningar vid ändrad markanvändning, avverkningar etc.

Tag kontakt!

Kontakt | E-post
Naturinformation | Djuphamnsvägen 7 | 871 45 Härnösand