Turism och friluftsplanering
Guidningar
Utbildningar
Naturskydd
Föreläsningar
Inventeringar
Foto/bildbank
Info-tavlor, trycksaker
Illustrationer, layout och texter
Fruktträd, skötsel och beskärning

Föreläsningar, några exempel

- Geologi och flora med fokus på Höga Kusten, Ångermanland
- Nipornas geologi, kulturlandskap och flora med fokus på
Ådalen, Ångermanland
- Svamp som mat och drog med tillbakablick i litteratur och
kultur
- Beskärning av fruktträd (med praktiska moment)
- Allemansrätten i praktiken

Föreläsningarna sker oftast i kombination med bildvisning.

Tag kontakt!

Kontakt | E-post
Naturinformation | Djuphamnsvägen 7 | 871 45 Härnösand