Turism och friluftsplanering
Guidningar
Utbildningar
Naturskydd
Föreläsningar
Inventeringar
Foto/bildbank
Info-tavlor, trycksaker
Illustrationer, layout och texter
Fruktträd, skötsel och beskärning

Friluftsskyltning

Med friluftsskyltning brukar man mena orienteringstavla, vägvisning samt en konsekvent markering av t ex en promenadslinga, vandrings-, rid-, cykel- eller skoterled. Det kan även innefatta avståndsmarkeringar. Därmed inte sagt att alla delar alltid måste vara med. Antingen det handlar om en kortare promenadslinga eller en vandringsled är det av yttersta vikt att besökare bokstavligen inte tappar spåret. Även olika typer av illustrationer (klicka vidare) om natur och kultur kan vara kopplad till en promenadslinga, inte minst en naturstig.

Tag kontakt!


Tillbaka

Kontakt | E-post
Naturinformation | Djuphamnsvägen 7 | 871 45 Härnösand