Turism och friluftsplanering
Guidningar
Utbildningar
Naturskydd
Föreläsningar
Inventeringar
Foto/bildbank
Info-tavlor, trycksaker
Illustrationer, layout och texter
Fruktträd, skötsel och beskärning

För skolan, motsvarande låg- och mellanstadiet

Som lärare kan man behöva nya kickar när idéerna och entusiasmen börjar tryta.
Exempel på vad vi brukar ta upp:
- hur vi kan nyttja skolans närnatur
- skåda fåglar utan kikare
- naturkunskap genom lek och tävling
- att göra en naturstig som pedagogiskt hjälpmedel (OBS, ej ”tipspromenad”)
- adoptera ett stycke natur
- upplevelser i mörker, fantasi och verklighet
- praktiska aktiviteter
Naturpedagogik i skolan bör omfatta åtminstone två dagar.

Tag kontakt!


Tillbaka

Kontakt | E-post
Naturinformation | Djuphamnsvägen 7 | 871 45 Härnösand