Turism och friluftsplanering
Guidningar
Utbildningar
Naturskydd
Föreläsningar
Inventeringar
Foto/bildbank
Info-tavlor, trycksaker
Illustrationer, layout och texter
Fruktträd, skötsel och beskärning

Natur- och landsbygdsturism, entreprenörskap utanför stadsmiljöerna

Vad kan man göra för att utveckla turism i sin egen hembygd? Vilka besökare vill man ha och vad har man att erbjuda för just dessa. Vad krävs för att besökare utifrån ska komma just till er ort? Oftast brukar det behövas ögon utifrån som kan undanröja ”hemmablindheten”. Det mest vardagliga kan vara det mest exotiska för besökare från en annan landsända. Konsten att nyttja befintliga tillgångar istället för att göra stora investeringar. Att paketera en turistisk produkt och prissätta – låter torrt så att det knakar, men däri ligger det roliga!

Tag kontakt!


Tillbaka

Kontakt | E-post
Naturinformation | Djuphamnsvägen 7 | 871 45 Härnösand